Riistapolkukokous 2021

Mäntsälän Ampumaurheilukeskus, paviljonki

Hirvihaarantie 725 04680 Hirvihaara

4.1.2021

Paikalla edustajat: Soukkion MS, Kaanaan Em, OSU, Kärkölän Rm, MS Haukku, Hyvinkään Metsänkävijät, HPM, Hyma, MKMS.


Käsitellyt asiat


1. Kokouksen avaus

MKMS:n edustaja Asta Jaakkola avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.


2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asta Jaakkola, sihteeriksi Mauno Mynttinen.


3. Esityslistan hyväksyminen ja järjestävien seurojen yhteystiedot

Hyväksyttiin laadittu esityslista kokouksen tyojärjestykseksi. Seurojen edustajat merkitsivät yhteystietonsa osallistujalistaan.


4. Riistapolkukalenteri vuodelle 2021

Laadittiin kalenteri.

KTS riistapolku.com etusivu


5. Päätetään osallistumismaksut ja palkinnot

Polku (normaali) 10 €, nuoret alle 16 vuotta 5 €

Non-Stop-polku 10 €, nuoret alle 16 vuotta 5 €

Kiekkopolku 10 €, nuoret alle 16 vuotta 5 €

25 kiekon lajit 10 €

20 kiekon lajit 9 €

15 kiekon lajit 8 €

10 kiekon lajit 7 €

pienoishirvi 3 €

minipolku 5 €


Polun paras on oman sarjansa voittaja ja saa vain yhden palkinon, polun parhaan sarjassa jaetaan yksi palkinto enemmän

Kaikki näytillä olleet palkinnot jaetaan.

Viimeisen palkinnon arvo on ilmoittautumismaksun suuruinen.


Yleinen sarja 10 palkintoa

Ikämiehet 50 v 5 palkintoa

Veteraanit 60 v 5 palkintoa

Naiset 5 palkintoa

Nuoret alle 16 vuotta 5 palkintoa

Nuoret alle 20 vuotta 5 palkintoa

Tervaskannot 70 v 5 palkintoa


Kiekkopolku A 6 palkintoa

Kiekkopolku B 6 palkintoa


6. Päätetään palkintojen säilyttämisestä

Ellei kilpailija ole vastaanottamassa voittamaansa palkintoa palkintojenjakotilaisuudessa, voidaan palkinto luovuttaa kilpailijan edustajalle, jonka on todistettava henkilöllisyytensä. Järjestäjä velvoitetaan laatimaan itselleen luettelo palkintoja vastaanottaneista edustajista. Järjestäjä säilyttää palkintoja kaksi (2) viikkoa, eikä palkintoja lähetetä postitse. Tiedusteluja varten kilpailupaikalla on oltava näkyvissä järjestäjän edustajan yhteystiedot. Noutamatta jääneet palkinnot ovat järjestäjän omaisuutta.


7. Päätetään ilmoittautumisesta ja säännöistä Ilmoittautumis- ja kilpailuaika 09.00 – 15.00, ellei kilpailukalenterissa muuta mainita

• tehtaan lataamia panoksia

• vain lyijyhaulit sallitaan

• haulikoko 2 – 2.5 mm max 24 g haulilataus, täytelajeissa samat

• ampumamatka max 30 m

• välitulppa on yhden (1) pisteen arvoinen

• kiekoissa max 5 / kiekko

• kaksi (2) ase/patruunahäiriötä hyväksytään, tällöin koko rasti uusitaan poislukien kiekkorastit joilla pummi jää voimaan, mutta rikottu kiekko ei.

• sääntörikkomus aiheuttaa koko kilpailusuorituksen hylkäämisen.

• ns. non-stop polut mainittava kilpailukalenterissa

• nuorten sarjoja on kaksi (2), alle 16 vuotta ja alle 20 vuotta, mainitut ikärajat kuluvana vuonna täyttävät kuuluvat näihin sarjoihin

• lisälajeissa trap ja metsästysammunta nuoret (Y18) osallistujat palkitaan lisäksi erikseen kannustusmitalilla/pokaalilla (3 palkintoa). Poikkeavista säännöistä on järjestäjän ilmoitettava.

• ampujalla velvollisuus näyttää patruunat toimitsijoiden pyynnöstä

• kilpailun valvojalla velvollisuus tarkistaa aseet ja ottaa satunnaisesti patruunanäyte, joka merkitään kilpailijan nimellä ja numerolla, sekä punnitaan sisätiloissa (haulilataus)

• ratamestarilla ja muilla vastuuhenkilöillä oikeus ja velvollisuus suorittaa valvontaa kilpailun aikana

• poluilla kierretään yksi tuloskortti kerrallaan ja kiertämään on lähdettävä viimeistään 10 minuuttia ilmoittautumisajan päätyttyä

• viimeinen rastimies kerää tuloskortit pois

• maksimi pistemäärä 10 pistettä riistamaalissa

• polun voitto ratkaistaan tasatuloksen sattuessa uusinnalla, muut sijoitukset uusintakierroksen tulosten perusteella

• kilpailija voi halutessaan uusia täyden tuloksen välittömästi kiertämällä polun uudelleen uusintakortilla ja vain yhden kerran

• ilmoittautumisjärjestys ratkaisee muut sijoitukset (pienempi numero voittaa)

• kakkoskierroksen järjestyksen määrittää polun järjestäjä

• radan voi kiertää kaksi kertaa halutessaan maksua vastaan

• rasti näytetään kilpailijalle (ei kiekkorasti) hänen saapuessaan rastille yksin

• panostestejä tehdään kilpailujen aikana, punnituksessa kilpailija saa olla läsnä

• patruuna otetaan ampujan kädestä juuri ennen aseen panostusta

• haulikon tähtäinlisälaitteet ovat sallittuja

• rastimiehen tuomio on lopullinen

• Järjestävän seuran jäsenet eivät voi osallistua oman seuran järjestämiin kisoihin.

• Rastit on ammuttava numerojärjestyksessä.


Sarjat

Yleinen sarja

Ikämiehet 50 v

Veteraanit 60 v

Tervaskannot 70 v

Naiset

Nuoret alle 16 vuotta

Nuoret alle 20 vuotta

Lisälajeissa on nuorten sarja Y18

Mainitut ikärajat kuluvana vuonna täyttävät kuuluvat näihin sarjoihin.


Kiekkopoluissa on vain A ja B sarjat, tämä tulee mainita julkaistavassa kilpailukalenterissa.


8. Päätetään ilmoituksista ja mainoksista

Sihteeri lähettää pöytäkirjan Riistapolku.com: n ylläpitäjälle.

Kilpailujen tulokset toimitetaan Artolle 1 vrk:n kuluessa kilpailun päättymisestä


Kilpailujärjestäjät julkaisevat halutessaan mainoksen. Järjestäjän on pidettävä kilpailupaikalla esillä kilpailukalenteri. Pääpalkinto pyrittävä ilmoittamaan mainoksessa mikäli mainoksen julkaisee.


Kokouksessa sovittuun kilpailukalenteriin voidaan lisätä kilpailuja jälki-ilmoittautuneilta järjestäjiltä vain vapaille/tyhjille päivämäärille.


9. Päätetään vuoden 2022 kokouksen järjestäjä, aika ja paikka

• Vuoden 2022 riistapolkukokous pidetään Soukkion Seuratalolla, Soukkiontie 558, 04740 Sälinkää, 3.1.2022 alkaen klo 18:00


10. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita


11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:37


Kokouksen vakuudeksi;

Asta Jaakkola puheenjohtaja

Mauno Mynttinen sihteeri